ATATÜRKÇÜ GENÇ NASIL OLMALIDIR?

Atatürk'ün en büyük hedefi, çok büyük emeklerle kurulan yüce Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü ve gelişmiş demokratik ülkeler topluluğuna girmesi ve bu entegrasyon sürecinin çok hızlı ve başarılı olmasıydı. Türk Milleti'nin bu süreci hızlandırmasının birinci koşulu ise Batı'nın medeniyetini alırken, milli birlik ve beraberliğini herşeyin üzerinde tutması, milliyetçi karakterini ana esas olarak belirlemesi, İslam'ın özünü savunan çağdaş bir yapıyı ivedilikle oluşturmasıydı.İşte bu nedenle Atatürk, Cumhuriyet'i emanet ettiği Türk gencinin, milli birlik ve beraberliğini herşeyin üzerinde tutan, vatanperver, cesur, ülkesi için canını seve seve veren, İslam'ı özümsemiş, güzel ahlaki vasıfları hayatının her aşamasına yerleştirmiş bir gençlik olmasını istemiş, bunun için karşısına çıkacak her engeli bizzat ortadan kaldırmıştır. Aşağıda sıralanan birkaç madde, Atatürk'ün hedeflediği milliyetçi Türk genci modelini kısaca tasvir etmektedir.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgDevletin bölünmez bütünlüğünü kararlılıkla savunur.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgHukuka ve kanunlara saygılıdır.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgDine ve manevi değerlere gönülden bağlı ve saygılıdır.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgİnsana değer verir, ilişkilerinde saygı ve sevgi esastır.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgAyrımcılığa karşıdır. Herkesin eşit olduğuna, dayanışmanın gerekliliğine, milli birlik ve beraberliğe inanır. http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/83.jpg

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgFikirleri ve idealleri, müspet ilime ve akla dayalıdır.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgHerkesin fikrine değer verir, istişare eder.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgTürk Milleti için her ne pahasına olursa olsun hizmeti ilke edinmiştir ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmaz.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgDinamiktir, taassuba ve statükoculuğa karşıdır. Daima çağın yeniliklerinden ve gelişmelerinden yanadır. Olgunlaştırdığı her fikri mutlaka harekete dönüştürür.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgDikkatlidir, dışarıdan veya içeriden gelebilecek tehlikelere karşı uyanıktır, akılcı tedbirler alır.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgÖrf ve adetlerine kuvvetli hislerle bağlıdır.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgAilenin kutsiyetine inanır.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgTürkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkabilmesi için uğraş verir. Azimli ve kararlıdır. Olumsuzluklardan yılgınlığa kapılmaz.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgTevazulu, sabırlı ve daima barıştan yanadır.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgAdaletten ödün vermez.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgEstetik değerlere ve sanata düşkündür.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgAhlak güzelliğine ve temizliğe değer verir.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgHerkese sevgi ve iyi niyetle yaklaşır, yardımseverdir.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgSorumluluk sahibidir.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgAydındır ve bilimden yana bir tutum içindedir.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgİleri görüşlüdür.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgHoşgörülü ve bağışlayıcıdır; affetmeyi ve sadakati esas alır.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgBarışçı ve uzlaştırıcıdır.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgSözlerine ve emanetlerine olan hassasiyeti güçlüdür.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgOnurlu ve vakarlıdır.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgKendisine isabet eden güçlüklerden dolayı hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaz.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgDünyevi hırslardan arınmıştır, hiçbir zaman gelecek kaygısı duymaz.

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/buton.jpgCesurdur, hiçbir zorluk onu hedeflerinden yıldırmaz. Düşmanın sayısı, gücü ve büyüklüğü onun kararlılığını etkilemez.

 

http://www.harunyahya.org/kitap/anlamak/res/sus.jpg